Niech żyje Król! Czyli o intronizacji Chrystusa słów kilka.

Szacunkowy czas czytania: 5 min

Jeśli dobrze rozumiem, intronizacją nazywamy “zabieg” wyniesienia na tron.

Intronizacja odnosi się do papieża lub biskupa, którzy właśnie objęli swe rządy. Odnosi się również do króla, który właśnie obejmuje rządy w królestwie. Okazuje się jednak, że intronizować można również bóstwa i bogów, na przykład Jezusa Chrystusa.

pobraneSkupmy się na intronizacji królów.

Proces intronizacji, składa się z dwóch etapów.  Etap pierwszy to ustanowienie króla. Etap drugi – oddanie się pod jego władzę.

Osoba intronizowana (posadzona na tron), staje się władcą danego narodu i rozpoczyna swe rządy. Po złożeniu hołdu przez poddanych, osoba intronizowana jest już pełnowartościowym, pełnoprawnym władcą swego narodu.

Poddani winni są swemu królowi posłuszeństwo. W przypadku braku posłuszeństwa, lub niechęci do panującego władcy, przewidziane są adekwatne metody przywołujące do porządku.

W zależności od epoki jak i samych władców, metody na „nawrócenie niewiernych i wiarołomnych” były różne. Od delikatnej sugestii, że człowiek nie ma wyboru, do pozbawienia delikwenta życia. Osoby nie chcące się podporządkować swemu miłościwie panującemu władcy, były niewygodne. Praktykowane było zduszanie buntu w zarodku. Nie jest to pozbawione sensu. Jeden niezadowolony, mógłby swym gadaniem, obudzić uśpione niezadowolenie pseudo zadowolonych współpoddanych.  Poza tym, żaden szanujący się władca, nie mógł pozwolić sobie na to, aby ktokolwiek w jakikolwiek sposób dyskredytował jego pozycję. W końcu król, był miłością narodu. Jedynie słusznym człowiekiem na jedynym tronie.

++.Krol Polski1Jak to się ma Jezusa Chrystusa?

Intronizacja Jezusa Chrystusa jest niczym innym, jak przyznaniem mu statusu króla. Czyli, uznaniem go władcą narodu, który, jako poddany, winien mu posłuszeństwo. Król jest prawem i on prawo stanowi. Miejsce w którym obejmuje swe rządy, automatycznie obowiązuje prawo, jakie niesie ze sobą król – w tym przypadku Jezus Chrystus.

W Kościele Katolickim, zakłada się, że Jezus jest królem wszystkich ludzi razem wziętych i każdego z osobna, niezależnie,czy został intronizowany, czy też nie. Wiara katolicka zakłada, że każdy człowiek i każdy naród ma prawo uznać królewskość Chrystusa w sposób dobrowolny i dobrowolnie oddać się pod jego rządy. Niezależnie od tego, że Jezus Chrystus i tak jest już Królem Wszechświata, każdy na własną rękę może się z tym zgodzić lub nie. Będzie za to odpowiednio rozliczony w czasie Dnia Sądu Ostatecznego i to niezależnie od tego, czy wierzy, że taki dzień nastąpi, czy tez nie. Zatem człowiek, mimo, że w zasadzie z góry skazany jest na potępienie, może nie uznać królewskości Jezusa Chrystusa.

Jeśli jakiś naród decyduje się na intronizacje Chrystusa, oznacza to nie mniej, nie więcej, że naród ten całościowo i dobrowolnie uznał Chrystusa za swojego Króla i dobrowolnie oddał się pod jego władzę i zobowiązał do przestrzegania prawa przez niego ustanowionego. W tym przypadku do życia zgodnie z założeniami wiary katolickiej.

As a service we have provided you this image for COMPING purposes ONLY. To purchase a larger version of this image, search for the 6-character Image Name at: www.painetworks.com Search for the 6-character Image Name at the above website, then click on the Price link next to the thumbnail image. Note: If the original Image Name has been changed, open the image in Photoshop. Go to File:File Info:Section:Keywords The Image Name will be the top keyword. sales@painetworks.com tel: (701) 947-5932 tel: (888) 966-5932 fax: (701) 947-5933

W listopadzie (2016) planowane jest wzniosłe wydarzenie. W Krakowie-Łagiewnikach nastąpi oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata.Wcześniej, nastąpi Akt oddania Polski, pod opiekę Matki Boskiej. Wszystko z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Uroczystość planowana jest z wielką pompą a jej wymiar będzie ogólnopolski i państwowy.

Oprócz przedstawicieli duchowieństwa i wiernych w uroczystości mają uczestniczyć również władze państwa polskiego. Nie podano konkretnie, które władze zaszczycą swoją obecnością Kraków, jednak zakładając, że pojawią się władze najwyższe, pewnie nie obędzie się bez Pana Prezydenta. Prezydent wszystkich Polaków, nie powinien opuścić ceremonii ustanawiania Króla Polski.

 

Biorąc pod uwagę, że od dawna w Polsce nie mamy systemu monarchistycznego, będzie to zapewne nie lada wyzwanie dla Prezydenta Polski.

Po pierwsze, będzie to niezgodne z prawem Polski. Jak można kogokolwiek intronizować, kiedy w Polsce nie mamy monarchii? Po drugie wśród osób niewierzących, mogą pojawić się pewne wątpliwości, czy aby można intronizować kogoś, kto nie istnieje? Po trzecie wśród osób innej wiary niż katolicka, można pojawić się dyskomfort, związany z faworyzowaniem Jezusa Chrystusa. Zostawiając jednak na boku te „niuanse”, zapanuje problem władzy podwójnej. Będziemy mieć panującego Króla i Prezydenta a żadne z nich nie będzie mniej ważny.

Ponieważ po intronizacji „władców” będzie dwóch, trzeba będzie pomyśleć nad podziałem władzy i powszechnie obowiązującym prawem. Może jednak nastąpić konflikt interesów. Prezydent, jako przedstawiciel wszystkich Polaków i główny rządzący państwa świeckiego, może mieć problem z pogodzeniem tego stanu rzeczy z intronizacją Osoby Boskiej, która z założenia świecka nie jest. Biorąc pod uwagę, że Jezus Chrystus na ustępstwa nie pójdzie, wielce prawdopodobne, że ustąpić w pewnych kwestiach powinien Prezydent.

Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze wywody należy mocno przymknąć jedno oko. Trudno pisać poważnie o kwestii z natury mało poważnej. Jednak proponuję otworzyć szeroko oczy, na tekst który nastąpi za chwilę.

14eec87e74Przyjmując, z resztą zgodnie z prawdą (tak zapisane jest w Konstytucji), Polska jest państwem świeckim. Oznacza to ( w wielkim skrócie), że żadna religia nie jest bardziej, czy mniej ważna i żadna religia i jej przedstawiciele nie urastają do rangi państwowej.

Zatem, jak możliwe jest intronizowanie Jezusa Chrystusa w państwie świeckim?

Przy założeniu, że od listopada Polska (wszyscy Polacy) oficjalnie uzna Chrystusa za swego Króla i oficjalnie odda się pod jego rządy, jak to się ma do prawa zapisanego w Konstytucji?

Nie wiem kto zdecydował o tym, że wszyscy Polacy chcą, by Chrystus został ich Królem? Nie wiem, kto ma prawo do podejmowania takich decyzji, chociażby nawet ich reperkusje były tylko (aż) symboliczne, nie mające usankcjonowania w prawie?

Jeśli jednak zdarzy się tak, że w uroczystości uczestniczyć będzie sam Prezydent, wtedy nabierze ona rangi państwowej.

Jeśli nabierze rangi państwowej to można spodziewać się takich zmian, które sprawią, że prawo świeckie (do tej pory), nie będzie stało w opozycji do prawa kościelnego i zasad wiary katolickiej. Gdyby tak się wydarzyło, wtedy Polska będzie świecką tylko w teorii. Mam nadzieję, że moje czarnowidztwo, jest tylko czczym gadaniem. Bez względu na to, co pociągnie lub nie, za sobą uznanie Chrystusa za Króla Polski, wielu Polaków może poczuć się dotkniętych i wykluczonych ze społeczeństwa.

Wolność wyznania? Prawo do niewiary? Istnieje. Jednak, czy można odnieść wrażenie, że zostanie ono złamane? Intronizacja Chrystusa nijak ma się do naszego ustroju politycznego. W zasadzie sam Chrystus nijak ma się do ustroju jakiekolwiek. Być może dla osób wierzących jest oczywista kolej rzeczy. Jednak dla osób niewierzących może to zakrawać o szaleństwo.

Bez względu na wiarę, czy też jej brak, wyniesienie Chrystusa na Króla Polski, jest nadużyciem i nijak ma się do założeń państwa świeckiego.

Może pora zrzucić maskę hipokryzji i przyznać, że Polska była jest państwem wyznaniowym? Jest państwem kościelnym. A zapis w Konstytucji? No jest. Jak wiele innych. I co z tego?

Mnie nikt nie pytał, o zdanie w kwestii intronizacji. Nikt nie wziął pod uwagę mojego zdania. Czy tego chcę? Czy się na to zgadzam? Jaki mam do tego stosunek? Być może miałam pecha. Może z jakiś powodów zostałam pominięta. Być może inni mogli się w tej kwestii wypowiedzieć? No cóż. Panuje demokracja. Większość rządzi. Tylko, czy aby na pewno większość zgadza się na to wydarzenie? A kogo to obchodzi…

 

Dla chcących zgłębić wiedzę na temat intronizacji Chrystusa na króla Polski, zachęcam do artykułu

http://ekai.pl/wydarzenia/ostatnia_chwila/x23655/aktu-intronizacji-chrystusa-dokonano-w-polsce-juz-trzykrotnie/

 

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.